TOP

Czy warto korzystać z kantorów internetowych?

Internetowy kantor w dużym stopniu poprawił jakość życia społeczeństwa, dając możliwość wygodnej wymiany środków pieniężnych potrzebnych w większości przypadków podczas zagranicznych wyjazdów oraz zmniejszenia wysokości rat kredytu w okolicznościach jego zaciągnięcia w walucie obcej. Jednak korzystanie z internetowej platformy wymiany walut posiada także swoje ciemne strony.

Internetowy kantor – wady:

  • brak zaufania. Główna wada, która często doprowadza do podjęci decyzji o rezygnacji z usług internetowej wymiany walut. Największe obawy związane są z utratą środków pieniężnych;

  • dłuższy okres realizacji niż w stacjonarnym kantorze, gdzie wymiana waluty na wybrany środek płatniczy dokonywana jest na miejscu w godzinach otwarcia;

  • przed dokonaniem zlecenia transakcji walutowej klient powinien poświęcić czas na sprawdzenie opinii dotyczących sposobu wykonywanych usług oraz legalności i wiarygodności działania kantoru internetowego;

  • korzystając z internetowego kantoru systematycznie, należy sprawdzać informacje o jego wynikach finansowych.

Źródło: internetowy kantor – ekantor.pl.

Categories Ciekawe