TOP

Szkolenia CIT od strony merytorycznej

Szkolenia CIT, z reguły obejmują dość skomplikowany materiał szkoleniowy. Nic w tym dziwnego, przecież polskie prawo podatkowe (szczególnie w zakresie podatku od osób prawnych) należy do najbardziej skomplikowanych i zawiłych w tej części Europy. Niemniej, poznać te zasady trzeba. Czego więc możemy spodziewać się na szkoleniach CIT od strony merytorycznej?

Przygotowanie ewidencji i dokumentacji w zakresie CIT

Zanim rozpoczniemy szkolenie z zakresu sposobów rozliczeń podatku CIT, musimy najpierw zrozumieć, na podstawie jakich dokumentów i w jaki sposób, jest on rozliczany i ewidencjonowany. Musimy też poznać odpowiednią dokumentację od której będzie zależeć wysokość obliczonego podatku i zrozumieć podstawowe prawa dotyczące zasad rachunkowości.

Dlaczego musimy poznać zasady rachunkowości? Ponieważ naliczanie CIT musi oprzeć się na analizie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. W zasadzie to od tego zaczynamy, gdyż wszelka dokumentacja, którą następnie będziemy analizować, będzie „zauważalna” we wspomnianym rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Rozliczenia podatkowe

Przychodząc na szkolenia CIT, zostaniemy zaznajomieni z obszerną tematyką rozliczenia tegoż podatku. Będziemy analizować przychody i koszty podatkowe przedsiębiorstwa a także – zajmować się wyceną kursów walut (co ma ogromne znaczenie w przypadku spółek międzynarodowych, których filie działają na terenie naszego kraju).

Jeśli wybraliśmy się na profesjonalne szkolenie CIT, to prawdopodobnie dowiemy się też, jak wyglądają rozrachunki z Urzędem Skarbowym w świetle kontrahentów. Szczególnie przydatną wiedzą, będzie umiejętność umieszczenia rozliczeń z kontrahentami w kosztach podatkowych, które są dla nas (w kontekście przedsiębiorstwa) niezwykle korzystne.

Rozliczenia z US

Wszystkie szkolenia CIT, powinny obejmować również kwestię rozliczeń z Urzędem Skarbowym i to szczególnie w kontekście zaliczek z tytułu podatku, jak również – problematyki stosownych dokumentacji (czyli na przykład zeznań rocznych, terminu ich składania itd).

Wszystkie szkolenia CIT, powinny również obejmować problematykę związaną z obowiązkami przedsiębiorcy jako płatnika. Chodzi tu głównie o opodatkowanie dywidend (pamiętajmy, że rozmawiamy o podatku od osób prawnych) a także o wypłaty i rozliczanie należności dla wszystkich nierezydentów.

Profesjonalne szkolenia z podatku CIT prowadzi http://www.union.katowice.pl/

Categories Biznes