TOP

Zalety wykorzystywania robotów spawalniczych

Nowoczesne stanowiska spawalnicze nie mogłyby funkcjonować bez zautomatyzowanych robotów, umożliwiających spawanie w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Dziś roboty spawalnicze wykorzystuje się z kilku różnych powodów.

Większa wydajność spawania

Zastosowanie robota spawalniczego pozwala na zwiększenie efektywności spawania. Przykładowo, doświadczony spawacz potrafi jednym ciągiem stworzyć spoinę o długości około 50 – 60 centymetrów i to mniej więcej w przeciągu jednej minuty. Robot spawalniczy – Comau posiada znacznie większą wydajność, sięgającą nawet 2 metrów na minutę. Co więcej, spawanie to może odbywać się w kilku punktach jednocześnie, minimalizując czas potrzebny na zmianę pozycji narzędzia spawającego.

Bezpieczeństwo pracy

Wykorzystanie robotów spawalniczych jest szczególnie istotne tam, gdzie zależy nam na bezpieczeństwie pracy. Maszyna pracująca w celi spawania nie wymaga ochrony przed niebezpiecznymi oparami. Dlatego najcięższe prace spawalnicze mogą być wykonywane przez maszyny. Będzie to z pewnością bardzo istotne, z punktu widzenia pracowników.

Większa kontrola procesu spawania

Robot spawalniczy daje możliwość zwiększenia kontroli nad procesem spawania w najróżniejszych parametrach (amplituda, okres itd). W przypadku zwykłego pracownika, taka kontrola nie jest możliwa w aż tak dużym zakresie. Owszem, dysponując zaawansowaną spawarką może on dobrać parametry prądu elektrycznego do charakterystyki spawanego detalu, jednak pamiętajmy, że nie jest to do końca zautomatyzowany proces.

Zwiększenie efektywności łuku spawalniczego

Robot spawalniczy jest bardzo efektywny, również pod względem zużycia energii. W spawalnictwie wyróżniamy parametr efektywności jarzenia się łuku, definiujący stosunek czasu w którym jarzy się łuk elektryczny, do czasu potrzebnego do całkowitego zaspawania określonego elementu. W przypadku zwykłego pracownika, współczynnik ten będzie oscylował w okolicach 20 procent. Oznacza to, że na 100 minut jarzenia, samo tworzenie spoiny zajmie nam jedynie 20 minut. Jest to bardzo niewiele i wiąże się z ogromnym zużyciem energii.

Zastosowanie robota spawalniczego znacznie zwielokrotnia ów współczynnik, zwiększając go aż do 70 procent. Efekt widać więc na pierwszy rzut oka.

Czy spawacz ma się czego obawiać?

Choć wprowadzenie robotów wiąże się z wieloma obawami (również wśród spawaczy), nie zapominajmy, że do obsługi tego urządzenia również są potrzebni ludzie. Zwłaszcza, z wyższymi kompetencjami zawodowymi. Z kolei wyższe umiejętności przedłożą się na większe zainteresowanie wśród pracodawców, a co za tym idzie – na wyższą pensję.

Categories Technologia