TOP

Biuro rachunkowe – pewność rozliczeń!

Niemal każdy przedsiębiorca choć raz spotkał się z tym, że Urząd Skarbowy czy też inna instytucja państwowa uprawniona do kontroli działalności firmy zakwestionowała jego prawidłowość rozliczeń. Skomplikowane przepisy prawa w żaden sposób nie sprzyjają prowadzeniu rachunkowości w firmie.

Kary finansowe?


Pomimo tego, że niemal każda kontrola podatkowa czy skarbowa może zakończyć się nałożeniem dotkliwych kar finansowych na firmę, której rozliczenia były prowadzone w sposób nieprawidłowy i nierzetelny, to wszystko zależy od wagi uchybień. Niestety w ramach polskiego prawa dość prosto o takie uchybienia, które będą skutkować zarazem osobistą odpowiedzialnością karną właściciela firmy jako osoby odpowiedzialnej za podpisywanie wszystkich dokumentów. Czy warto zatem ryzykować?

Biura rachunkowe


W jaki jednak sposób zapewnić sobie prawidłowość rozliczeń bez konieczności osobistego zgłębiania tajników polskiego systemu podatkowego? Oczywiście korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego!

Przez Internet?


Biura rachunkowe znajdziemy obecnie w niemal każdym mieście, jak również coraz częściej przechodzą one na obsługę za pośrednictwem Internetu. Ze względu na to, że obowiązku rachunkowe muszą być realizowane w określonych terminach, a nie stale, jest to możliwe i coraz częściej właśnie sami przedsiębiorcy wybierają taki sposób komunikacji z biurem rachunkowym jako wygodniejszy – wystarczy regularne skanowanie faktur czy rachunków, aby biuro rachunkowe zajęło się dalej wszystkim.

Doświadczenie i profesjonalizm


Warto mieć na uwadze to, że pracownicy biur rachunkowych mają pod sobą przynajmniej kilkanaście firm z różnych branż, a tym samym mają codzienną styczność ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafią się w nich odnaleźć. Jest to zarazem szansa dla naszej firmy na skorzystanie z możliwości prawnych, których samemu moglibyśmy nie dostrzec – na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności czy też obciążeń podatkowych.

Podsumowując, jeżeli nie chcemy osobiście zgłębiać sfery podatków i rozliczeń finansowych, a zarazem chcemy mieć pewność ich poprawności, która nie będzie skutkowała odpowiedzialnością karną, to warto powierzyć całą rachunkowość profesjonalnemu biuru rachunkowemu.

Artykuł powstał w oparciu o materiału dostarczone przez biuro księgowe Taxmentor Katowice

Categories Biznes