TOP

Konatakty elektryczne

Gniazdo elektryczne, często zwane gniazdem wtykowym, gniazdkiem lub kontaktem, jest niczym innym, jak złączem stanowiącym część instalacji elektrycznej, służącym do przyłączania odbiorników energii elektrycznej. Dzieli się je na podtynkowe i nadtynkowe.

Typ numer jeden, czyli gniazda elektryczne typu E

Gniazda elektryczne, są dzielone ze względu na otwory. Rozróżniamy typ z dwoma otworami, który jest neutralny i fazowy zgodny z typem C. Posiada on jeden bolec, który jest rozmieszczony pośrodku, ale nie jest umiejscowiony na środku osi. Nosi on miano francuskiego. Jest on popularny głównie w krajach typu Francja, Belgia, Czechy, Polska, czy na Słowacji. Jest on dostosowany do obciążenia prądem do 16 A, czyli gniazd w dawnych czasach, montowanych przed kilkudziesięcioma laty. Są one przydatne w przypadku podłączenia standardowych wtyczek europejskich bez PE, biorąc pod uwagę wtyczki w wersji wąskiej, jak i szerokiej.Warto zauważyć, że nie jest możliwe podłączenie do takiego gniazda dawnych wtyczek, które nie posiadają otworu lub wycięcia na bolec, czyli tzw. wtyczki radzieckie, o prądzie max. 6 A.

Typ numer dwa – kontak elektryczny typu F

Kontakty elektryczne typu F są najczęściej stosowane w Niemczech. Posiadają one dwa otwory, do których pasuje przewód zgodny z typem C z dodatkowymi blaszkami sprężynującymi, które uziemiają. Są one często nazywane typem niemieckim lub schuko Najczęściej można je spotkać w Niemczech, Albanii, Austrii, Bośni, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Łotwie, Finlandii, Grecji, Holandii, czy Islandii i wielu, wielu innych państwach.

Kontakt elektryczny

Zadaniem kontaktu jest umożliwienie podłączenia urządzenia elektrycznego zasilanego prądem. Różni się on w zależności od kraju standardami odnośnie zasilania, pod względem kształtu i konstrukcji wtyczek. Właśnie dlatego możemy spotkać różne rodzaje wtyczek , biorąc pod uwagę ich trójfazowość lun jednofazowość. W przypadku urządzeń przemysłowych zazwyczaj stosuje się międzynarodowy standard IEC 60309, obowiązujący od 1999. Oparte na nim wtyczki i gniazda, są o wiele większe od tych, które były stosowane w urządzeniach domowych. Poza tym mają one odporność mechaniczną i obciążalność.

Jeśli chodzi o Europę, wszystkie tego typu kontakty elektryczne na ogół posiadają wtyczki jednakowego standardu, które są oznaczone literą „C”. Część z nich jest oznaczona literą „D: i świadczy o standardzie brytyjskim.W ramach kontynentalnego standardu europejskiego oznaczanego literą „C” możemy rozróżnić warianty takie jak niemiecki, czy francuski w zależności od litery, która na nich widnieje.

Categories Ciekawe