TOP

Szkolenia BHP w Warszawie – skorzystaj z fachowej pomocy

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy zgodnych z aktualnymi przepisami. Wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy zobowiązany jest przekazać wszystkim pracownikom poprzez szkolenia wstępne i okresowe BHP. Żaden pracownik nie może podjąć pracy jeżeli nie przeszedł szkolenia dotyczącego danego stanowiska przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.  Niezależnie czy nastąpią jakiekolwiek zmiany w prawie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy co pewien określony czas zatrudniony musi przejść szkolenie okresowe. Bardzo ważne jest dotrzymywanie wszystkich terminów, ponieważ w razie zaniechania obowiązków grożą surowe kary. Firma EHS Consulting  zajmuje się kompleksowo wszystkimi usługami związanymi z BHP w Warszawie. Jeżeli szukasz wykwalifikowanych ludzi do przeprowadzenia szkoleń – zapraszamy do kontaktu. 

Szkolenia wstępne BHP – jak wyglądają?

Każdy nowo zatrudniony w firmie, bądź student odbywającym praktykę studencką lub uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu odbywa przed rozpoczęciem pracy szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Musi się ono odbyć  w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Wyznajemy zasadę, że kursy i szkolenia BHP muszą być najwyższej jakości, dlatego do każdego kursu przygotowujemy się indywidualnie i rzetelnie, aby jak najlepiej przekazać wiedzę o przepisach i możliwych zagrożeniach związanych z danym miejscem pracy.

Szkolenia okresowe BHP – jak często trzeba przeprowadzać

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzać należy nie rzadziej niż raz na 3 lata a w przypadku stanowisk określanych prawnie jako szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż co roku. Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi mają obowiązek przejścia szkolenia przynajmniej raz na sześć lat. Firma EHS Consulting oferuje szkolenia BHP w Warszawie, zapewniając wdrożenie wysokich standardów bezpiecznej pracy, we wskazanej firmie. Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś w celu skonsultowania konkretnej oferty.

 

Categories Ciekawe