TOP

DEM, czyli dynamicznie modelowane przedsiębiorstwo

System DEM (ang. Dynamic Enterprise Modeling) oznaczający dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa jest modelem wypracowanym przez firmę BaaN i wykorzystywanym w systemie Baan Enterprise Resource Planning. Ma na celu dostosowanie i wdrożenie systemu w strukturę organizacji całej firmy.

Początki systemu

Baan wprowadziła dynamiczne modelowanie korporacyjne w 1996 roku jako środek do wdrożenia produktów ERP. Model skupił się na technice opartej na Petri-net (technika modelowanie procesów biznesowych), która miała być połączona z jednostkami aplikacji Baan. DEM zawiera również narzędzie diagramów łańcucha dostaw dla sieci logistycznej firmy i przedsiębiorstwa – funkcja modelowania schematu.

System referencyjny DEM – struktura

System referencyjny DEM składa się z zestawu podstawowych modeli, które przedstawiają architekturę organizacyjną w kierunku z góry na dół. Bazowe modele:

  • schematy struktury przedsiębiorstw: struktura firmy jest wizualizowana
    z rozproszonych lokalizacji geograficznych, siedzibami, zakładami produkcyjnymi, magazynami oraz dostawcami i lokalizacjami klientów,
  • model kontroli działalności: model kontroli biznesu reprezentuje podstawowe procesy organizacji i ich kontroli, pogrupowane w funkcjach biznesowych. Model referencyjny DEM jest w jednym z głównych modeli sterowania dla firm,
  • modelu działalności biznesowej: funkcja modelu biznesu jest funkcją która koncentruje się na realizacji kilku celów poszczególnych funkcji w firmie,
  • model procesów biznesowych: model procesów biznesowych koncentruje się na realizacji funkcji i procesów, które pochodzą z modelu kontroli gospodarczej
    i modelu działalności biznesowej. Procesy i przepływy są przedstawione szczegółowo,
  • model organizacji biznesowych: Model organizacji biznesowych skupia się mniej na procesach, a bardziej na aspektach organizacyjnych, takich jak role i obowiązki.

Wszystkie te modele są w stanie przedstawić całkowitą strukturę organizacyjną
i aspekty, które są niezbędne podczas realizacji dynamicznego modelowania przedsiębiorstwa. Modele mogą mieć podziały, które są oparte na typologii organizacji (tj.: Inżynier organizacji wymaga innych struktur modelowych, niż montaż na organizacji).

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla nowoczesnych przedsiębiorstw: Comarch ERP Optima.

Categories Ciekawe
https://beesafe.pl/porady/wymiary-tablicy-rejestracyjnej/ er.com.pl Dębowa konsola do przedpokoju loft