TOP

Kindergeld na polskie dzieci

Kindergeld to pieniądze, jakie możemy otrzymać na polskie dzieci. Nawet, jeżeli same dzieci mieszkają na terytorium Polski, a rodzice lub jeden rodzic na stałe pracuje w Niemczech, mamy prawo do tego, aby postarać się o niemiecki zasiłek wypłacony przez Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit – kasę rodzinną krajowego urzędu pracy.

Kindergeld – na jakie dzieci?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia, chyba że podejmą one decyzję one o dalszym kontynuowaniu nauki. Maksymalny czas wypłacania tego zasiłku nie jest jednak dłuższy jak do 25 roku życia dziecka. Takie pieniądze ze strony niemieckiej należą się na: rodzone i adoptowane dzieci, dzieci małżonka, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane. Niemiecki zasiłek należy się również na wnuki, które mogą przebywać z dziadkami pod nieobecność rodziców lub też po ich śmierci – kiedy to dziadkowie zostali formalnymi opiekunami.

Warunki otrzymania zasiłku 

Kindergeld jest zasiłkiem niezależnym od dochodu. Wielkość zasiłku zależna jest natomiast od ilości dzieci. Z reguły pieniądze wypłacane są matce, jeśli dzieci mieszkają z obojgiem rodziców. Jeżeli tak nie jest, to pieniądze otrzymuje ta strona, która ma zasądzoną opiekę nad dziećmi. Wysokość niemieckiego zasiłku na polskie dzieci zależny jest również od tego, czy otrzymują oni 500+ od polskiego rządu. Wiele rodzin, które stara się o taki zasiłek może postarać się również o Kinderzuschlag. Jest to drugi zasiłek, który jednak należy się tylko rodzinom z najniższymi dochodami. 

Categories Biznes
iq.org zobacz wiecje ebox.pl