TOP

Spektakularna architektura

Nowoczesna architektura coraz bardziej dąży do transformacji. Królujący przez długi czas konstruktywizm i minimalizm zdają się prowokować do ewidentnych zmian. Kultura zazwyczaj rozwija się na drodze przeciwieństw wobec tego, co dominuje w danym momencie. Faktycznie jest tezą i antytezą, która tworzy nową jakość. Nieco w duchu Heglowskim.

Formy natury w rozkwicie

Zamiast prostych brył pojawiają się coraz częściej formy roślinne. Fantastyczne i odrealnione. Wijące się, pnące, buzujące jakby energią. Taka fascynacja florą umieszczaną w budynkach przechowuje pamięć o secesji, ale realizacja jest już zupełnie nowoczesna. Dawniej roślinność pojawiała się jako element, najczęściej ornament na budynku lub w jego wnętrzu. Dzisiaj – całe budowle przypominają egzotyczne kwiaty.

Lotosy architektoniczne

Architekci kierują swoją uwagę ku temu, co rośnie i rozwija się, co tworzy natura. Przykładem takiego spektakularnego budowania jest chiński budynek w kształcie lotosu, otoczony wodą. Po prostu pływający kwiat. Powstał on w miejscowości Wujin i stanowi wyraz zespolenia awangardowego projektu z odważną koncepcją architektoniczną, której podstawę stanowi sama przyroda i jej twory. Dodatkowo udało się tutaj przedstawić dynamiczny wymiar natury. Prezentując kolejne etapy rozwoju rośliny. Urodę tej konstrukcji podkreśla fantastyczne oświetlenie.

Oryginalne realizacje budowlane w naszym otoczeniu

Również w naszym najbliższym otoczeniu coraz częściej stawiamy na zaskakujące projekty budowlane. Realizacja tych planów wymaga dużego znawstwa oraz nowoczesnego sprzętu, takiego jak pompobetonowozy. Umożliwiają one szybki transport betonu. Zaopatrzone są w węże do betonowania, czyli specjalistyczne węże przemysłowe do pomp betonu.

Categories Technologia
zobacz zobacz wiecej dy-abroad.pl