TOP

Zasiłki rodzinne w Niemczech

Pracując w Niemczech warto wiedzieć, że po określonym czasie legalnej pracy przysługuje nam prawo do wnioskowania o Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny. Pieniądze z zasiłku to świetna opcja na podreperowanie budżetu i podniesienie komfortu życia dziecka. Jak przyznawany jest Kindergeld? Jakie warunki należy spełnić?

Kto może wnioskować o Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech jest dodatkiem, który może być pobierany przez obcokrajowców legalnie zatrudnionych w Niemczech, ale też osoby, które prowadza działalność gospodarczą na terenie Niemiec, pracowników kontraktowych czy sezonowych. Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Przede wszystkim musimy posiadać pełen obowiązek podatkowy – nabywamy go po upływie 6 miesięcy pracy. Składając wniosek o Kindergeld konieczne jest również przedstawienie informacji o dochodach.

Jaki wpływ maja na siebie Kindergeld i 500+?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest jednoczesne pobieranie dwóch zasiłków: Kindergeld w Niemczech i 500+ w Polsce. Wyjaśniamy – pracując w Niemczech i chcąc pobierać zasiłek w jednym z tych krajów konieczne jest złożenie… wniosków w obu krajach. To urzędnicy, na mocy obowiązujących przepisów i indywidualnej sytuacji rodzinnej ustalą, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia. CO w sytuacji, kiedy krajem z pierwszeństwem okaże się Polska? Na podstawie obowiązujących w UE praw przysługuje nam tzw. dodatek dyferencyjny, który zrównuje kwotę 500+ do wysokości Kindergeld.

Komu przysługuje Kindergeld? Zasiłek rodzinny przyznawany jest na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 25 roku życia (o ile nie zakończyło edukacji wcześniej) oraz na dzieci niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych, o ile lekarz orzeknie niepełnosprawność przed ukończeniem 18 roku życia.

 

 

 

Categories Ciekawe