TOP

Zbiornika bezodpływowego nie postawisz wszędzie

Przepisy polskiego prawa dość szczegółowo określają, kiedy można postawić zbiornik bezodpływowy na naszej działce. Dowiedz się, które z zapisów cię obowiązują.

Zbiornik bezodpływowy – rozwiązanie nie dla każdego

Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (czyli, mówiąc językiem nieurzędowym, zbiornik typu szambo) może zostać zamontowany tylko i wyłącznie na działce budowlanej, która nie ma wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Co więcej, nie może istnieć możliwość wykonania takiego przyłącza.

Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące montażu zbiorników bezodpływowych

Istnieją jednak obszary, na których – mimo spełniania powyższych warunków – zbiornika bezodpływowego nie zamontujemy. Nie takiej ma możliwości na terenach, które objęte są szczególną ochroną środowiska, oraz na obszarach, które zagrożone są zalaniem – czy to ze względu na powodzie, czy wody opadowe.

Zbiorniki bezodpływowe w świetle prawa

Zasadom obowiązującym w przypadku montażu zbiorników bezodpływowych poświęcony jest rozdział siódmy (Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Źródło: Gdzie można umieścić zbiornik bezodpływowy?

Categories Ciekawe