TOP

Bo w edukacji ważny jest…system

E-szkoła to ułatwienie dla wszystkich stron procesu edukacyjnego. I to zarówno w mniejszych, jak i większych szkołach (a także przedszkolach i innych ośrodkach). Dziennik elektroniczny może być bowiem używany w każdej placówce dydaktycznej, niezależnie od jej profilu. Jego obsługa jest intuicyjna, nie wymaga specjalnych szkoleń czy przygotowań, szczególnie obecnie, kiedy najnowsze technologie zdominowały każdą niemal dziedzinę życia.

Co daje nam e-szkoła?

Dzięki systemowi e-szkoły rozwiązane mogą zostać liczne kwestie, które dotąd wymagały wielkich nakładów czasu i energii. Organizacja pracy nauczycieli, siatek godzinowych, programów dydaktycznych, rozmieszczanie uczniów w klasach, przyporządkowywanie ich do określonych kategorii (np. według poziomu zaawansowania z języka obcego), administrowanie placówką, wyliczenia i raporty – wszystko to przestaje być problemem. Dyrekcja może skupić się na bieżących zadaniach, a także spojrzeć perspektywicznie na funkcjonowanie placówki – ponieważ posiada dostęp do zawsze aktualnych i uporządkowanych informacji. Nauczyciele także nie muszą przejmować się, że żmudne godziny spędzone na rutynowych czynnościach „organizacyjnych” zaowocują mniejszymi możliwościami np. w zakresie kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego. Bardzo istotna jest też funkcja komunikacyjna – i to dwustronna. Rodzice, często nieobecni w sposób „materialny”, nie mający szans na uczestnictwo w spotkaniu z pedagogiem, zawsze mogą porozumieć się z nim w inny sposób. Uczniowie natomiast zyskują możliwość stałego monitorowania swoich osiągnięć naukowych – poszczególnych ocen, średnich, a także frekwencji. Informacje obejmują również dzień w placówce w trybie teraźniejszym – dziecko dowie się z dziennika, jaka lekcja ma aktualnie miejsce, jaka jest jej tematyka, kto prowadzi zajęcia. Dodatkowo nauczyciele mogą umieszczać na platformie edukacyjnej dodatkowe materiały, interaktywne ćwiczenia (dla uczniów o wyjątkowych potrzebach), a także być w stałym kontakcie ze swoim podopiecznym. Uczeń ma więc możliwość nauki z każdego miejsca, o dowolnym czasie.

Dla każdego rodzaju placówki.

System e-szkoły dopasowuje się idealnie zarówno do ogólnokształcących, jak i profilowanych szkół. Jego skuteczność jest potwierdzana przed dyrektorów wszelkiego rodzaju placówek, a także przez osoby kontrolujące działanie takich struktur. Przejrzysty charakter platformy sprawia, że jej obsługa jest naprawdę prosta – generowanie raportów przebiega bez obaw, iż zdarzy się jakaś pomyłka, informacje o spotkaniach docierają do wszystkich zainteresowanych (bez szumów komunikacyjnych), a praca staje się efektywniejsza i przyjemniejsza niż dotąd. Prowadzenie zajęć dydaktycznych także zyskuje – przede wszystkim na jakości. Nauczyciel ma bowiem dostęp do gotowych form, może lepiej przygotować tematykę zajęć, a po skończonej lekcji zamieścić odpowiednie materiały (również dodatkowe, dla wyjątkowo zainteresowanych). Platforma i dziennik elektroniczny stanowią zatem doskonałe rozwiązanie zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i merytorycznym. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem dziennika elektronicznego niech będzie fakt, że system ten został zaaprobowany przez ministerstwo edukacji, i to już w roku 2009.

Źródło: Dziennik internetowy

Categories Biznes