TOP

Co to są czujniki krawędziowe?

 

Czujniki krawędziowe to narzędzie pomiarowe, które służy do prawidłowego ustawiania powierzchni lub krawędzi obrabianego maszynowo detalu.

Do czego służą czujniki pomiarowe?

Czujniki takie używa się również po to, aby ustalić środek otworów położonych centrycznie dla wrzeciona maszyny do cięcia. Najpopularniejszym i najmniej zaawansowany technologicznie typem czujnika krawędziowego są ustawiaki do frezowania, które są mechaniczne. Czujnik ten składa się z dwóch części, czyli dwóch kawałków metalu połączonego sprężyną.

Czujniki mechaniczne

Krawędziowy ustawiak mechaniczny daje możliwość precyzyjnego pozycjonowania, ponieważ jego dokładność wynosi do 0,01 milimetra. Części, które łączone są sprężynką, nie są położone równo względem siebie po włączeniu obrotów obrabiarki. Jest to spowodowane tym, że siła odśrodkowa uniemożliwia im zachowanie współosiowości. Dopiero po tym, jak końcówka pomiarowa dotknie płaszczyzny detalu, oś wrzeciona zostanie wycentrowana.Praca z czujnikiem mechanicznym jest niezwykle prosta, ponieważ wystarczy przesuwać go w miejsce detalu. Po osiągnięciu miejsca z detalem należy rozpocząć centrowanie osi wrzeciona maszyny. Oś wrzeciona powinna być ułożona równo z osią końcówki pomiarowej czujnika mechanicznego. Jednakże takie ułożenie nie oznacza, że jest to rzeczywisty punkt zerowy. Rzeczywisty punkt zerowy można określić poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wartości o długość promienia, który ma końcówka pomiarowa.

Czujniki elektroniczne

Chcąc skorzystać z narzędzi o wiele bardziej zaawansowanych aniżeli proste mechaniczne czujniki krawędziowe, należy zasięgnąć informacji na temat tego, jak działają elektroniczne czujniki krawędziowe. Takie czujniki również składają się kulki, która jest osadzana na sprężynie. Dzięki temu ustawiaki są chronione przed uszkodzeniem, do którego może dojść, wtedy gdy podczas pracy dojedzie się do krawędzi. Dzięki dużo bardziej rozbudowanej technologii takie czujniki są o wiele bardziej przejrzyste. Objawia się to między innymi tym, że posiadają one diody LED, które to włączać się powinny, wtedy gdy metalowy detal zostanie dotknięty czujnikiem. To, co wyróżnia ten rodzaj czujników to nie tylko diody LED. O osiągnięciu punktu mogą one również informować sygnałem dźwiękowym. Warto mieć na uwadze fakt, że ustawianie punktu zerowego czujnika musi odbyć się tak jak w przypadku czujników wyżej wspomnianych, czyli mechanicznych. To samo tyczy się skorygowania punktu zerowego o promień kulki.

Czujniki zegarowe 3D

Zdecydowanie najbardziej zaawansowane technologicznie są czujniki krawędziowe wykorzystującego technologię 3D. Pomiar tego typu czujnikami zegarowymi rozpoczyna się od dotknięcia krawędzi kulką. Nie trzeba martwić się o kompensowanie średnicy kulki, z racji na fakt, że proces ten przebiega automatycznie. Umożliwia to sprawniejsze określenie punktu zerowego. Pracę z takim czujnikiem rozpoczyna się od ustawienia pozycji zerowej względem krawędzi detalu lub elementu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Czujniki krawędziowe.

Categories Ciekawe