TOP

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego opiekunowie i rodzice dostają propozycję zakupu ubezpieczenia dla dziecka. Ubezpieczenie szkolne oferowane przez placówki oświatowe to jednak ubezpieczenia zbiorowe, które zazwyczaj nie oferują rozbudowanej opcji ochrony dla dziecka. Warto przyjrzeć się ofertom indywidualnym, które mogą być rozszerzone o dodatkowe pakiety!

Czy ubezpieczenie szkolne jest niezbędne?

Ubezpieczenie szkolne to polisa dedykowana dzieciom i młodzieży – ten rodzaj ubezpieczenia chroni je nie tylko w szkole, ale również poza nią. W praktyce ubezpieczenie szkolne pozwala na ochronę dziecka zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, podczas wycieczek szkolnych, ale też w czasie wakacji, ferii zimowych, zajęć pozaszkolnych. Ubezpieczenie ma ważność roku. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczeniem można objąć niemowlęta, dzieci w wieku przedszkolnym, ale też studentów – polisa daje ochronę osobom do 26. roku życia. Indywidualne ubezpieczenie szkolne chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, jednak wielu rodziców i opiekunów decyduje się na tę formę ochrony, by mieć dodatkowe wsparcie w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szkolne – rozszerzona ochrona

Podstawowe ubezpieczenie szkolne kupione indywidualnie może zostać rozszerzone o pakiety dodatkowe. Oznacza to jeszcze więcej korzyści, jak np. możliwość skorzystania z pomocy doświadczonego psychologa czy też pomoc w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka. Ubezpieczenie szkolne może również zawierać jednorazowe świadczenie dotyczące pogryzienia dziecka przez psa, kota, ukąszenia przez owady czy kleszcze (o ile w wyniku ugryzienia przez kleszcza została zdiagnozowana borelioza). Ubezpieczenie może obejmować również zwrot kosztów korepetycji szkolnych, jeśli dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie może uczestniczyć w zajęciach w szkole.

Categories Biznes