TOP

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw?

Wiele firm, zwłaszcza spółek oraz korporacji tworzonych w ramach rozszerzenia międzynarodowej działalności, sięga po miejscowe kancelarie prawne, które oferują szereg usług dedykowanych dla firm. Obsługa prawna przedsiębiorstw może obejmować tworzenie umów i uczestnictwo w negocjacjach, bardzo często oznacza także reprezentowanie spółki.

Obsługa prawna przedsiębiorstw w praktyce

Jak zatem wygląda zakres usług, oferowanych przez kancelarie prawne? Prawnicy służą swoją pomocą na etapie rejestracji spółki, część z nich oferuje również możliwość wykupienia gotowej spółki, uprzednio już zarejestrowanej. Kancelaria tworzy wszystkie dokumenty prawne, potrzebne już po uruchomieniu działalności.

Z jej pomocy można korzystać także po uruchomieniu działalności. Wówczas prawnicy mogą uczestniczyć w procesie negocjowania kontraktów, niejednokrotnie także tworzą umowy, które na koniec obie strony podpisują. Reprezentowanie organów założycielskich przed polskimi instytucjami to kolejna rzecz, którą można scedować na zewnętrzną kancelarię prawną.

Umowy, kontrakty, negocjacje

Ważną częścią działalności prawnej są umowy, zawierane zarówno z kontrahentami, dostawcami czy firmami oferującymi konkretne usługi, jak i z kluczowymi pracownikami czy z zarządem. Co prawda obsługa w zakresie dokumentacji kadrowej, z uwzględnieniem umów pracowniczych, wykracza poza zakres obsługi firmy, może być nadal dostępna w tej samej kancelarii prawnej.

Z pewnością pomoc prawników jest niezbędna przy prowadzeniu negocjacji, zwłaszcza takich, które mają się zakończyć podpisaniem ważnego z punktu finansowego kontraktu. W tym przypadku obecność prawnika w czasie rozmów może uchronić spółkę przed kosztownymi konsekwencjami podpisania umowy, w której mogłyby się pojawić niedozwolone zapisy.

Reprezentowanie spółki

Uczestnictwo w negocjacjach nie jest jedynym momentem, gdy prawnicy mogą reprezentować spółkę lub też gdy uczestniczą w procesie, zakończonym podpisaniem dokumentów. Równie ważna dla wielu przedsiębiorstw jest możliwość scedowania na kancelarię prowadzenia korespondencji z organami państwowymi.

Chodzi tu głównie o reprezentowanie spółki przed Urzędem Skarbowym czy ZUS, przy czym ta reprezentacja rozumiana jest jako prowadzenie korespondencji oraz uczestniczenie we wszelkich rozmowach, jakie urzędnicy państwowi mogą prowadzić z firmami.

Categories Ciekawe
legal.com.pl umie.com.pl ueformichigan.com