TOP

Kim jest deweloper?

Deweloper, to pojęcie bardzo silnie złączone z branżą budowlaną. Nic w tym dziwnego – przecież w obrocie nieruchomościami, to on odgrywa znaczącą rolę. W kilku zdaniach, postaramy określić rolę dewelopera w obrocie nieruchomościami i wskazać jego funkcję w tejże branży.

Kim jest deweloper?

Deweloper, to dość specyficzny podmiot, jeśli chodzi o handel nieruchomościami. Jego rolą, jest przekształcanie posiadanych przezeń nieruchomości a następnie – odsprzedawanie ich innym. W ten sposób, zarabia on na własnej działalności gospodarczej. Podstawowym narzędziem cywilnoprawnym, wykorzystywanym przez dewelopera, jest umowa deweloperska.

Podmiot ten, nie musi ograniczać się wyłącznie do zakupu i sprzedaży nieruchomości. Może on również wynajmować je, w zależności od swoich potrzeb i celów finansowych. Stąd też, praca tegoż podmiotu jest dość skomplikowana.

Koszty w pracy dewelopera

Myli się ten, kto sądzi, że deweloper praktycznie nic nie robi z posiadanymi przezeń nieruchomościami. Jest to oczywiste kłamstwo, które nie ma nic wspólnego z prawdą. Osoba ta, w rzeczywistości ponosi dość duże koszty. Co możemy do nich zaliczyć?

Odpowiedź jest prosta – wszystkie wydatki, które są związane z przekształceniem wybranej nieruchomości. Jeśli więc podmiot ten zakupi dom, będzie on musiał o niego dbać. Jednocześnie, będzie on zobowiązany do wprowadzenia w jego strukturę koniecznych zmian, które uatrakcyjnią go w oczach Klientów. Koszty te, będą więc duże.

Czy każdy może być deweloperem?

Odpowiedź na pytanie zawarte w śródtytule jest dosyć prosta – tak, jak najbardziej. Nie potrzeba tu żadnych specjalnych kwalifikacji. Wystarczy, że dokonujemy obrotu nieruchomościami i już możemy nazwać się tym tytułem.

Należy jednak pamiętać, że nie może być to osoba „znikąd”. Człowiek ten, musi posiadać własną działalność gospodarczą. Nie musi jednak koncentrować się wyłącznie na wybranej branży. Po prostu dochody z tytułu pracy dewelopera, będzie on rozliczał jako dochody dodatkowe, nie związane bezpośrednio z profilem własnej działalności.

Materiały do tekstu udostępniła firma Partner Capital – deweloper Wrocław

Categories Dom i Wnętrze