TOP

Proces recyklingu cyny oraz innych metali

Recykling jest procesem, w którym każdy może mieć swój udział, aby pomóc środowisku. Prawie wszystko może być poddane recyklingowi, w tym wyroby szklane, papierowe i metalowe. Agencje ochrony środowiska szacują, że metale stanowią znaczący procent wszystkich odpadów stałych odzyskanych w ramach recyklingu, co czyniło je drugim pod względem wielkości segmentem materiałów pochodzących z odzysku zaraz po papierze.

Złom cyny

Jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi metali jest cyna. Zazwyczaj recykling cyny oraz innych metali obejmuje kilka kluczowych kroków, a zrozumienie ich może zachęcić ludzi do maksymalizacji wysiłków na rzecz tego procesu. Pierwszym krokiem w procesie recyklingu cyny oraz innych metali jest zbiór materiałów przeznaczonych do recyklingu oraz oddanie ich na skup cyny. Na przykład stalowe puszki można zebrać w domu, a następnie skontaktować się z lokalnym skupem cyny, aby sprawdzić, gdzie można przetransportować materiały. W przypadku większych przedmiotów, takich jak stare urządzenia lub ciężki złom cyny, warto skontaktować się z lokalnym skupem cyny, aby uzgodnić odbiór z domu.

Sortowanie przez skup cyny

Po zebraniu metali i oddaniu ich na skup cyny, są one sortowane według rodzaju materiału. Odzyskując surowce wtórne, należy oddzielić stal, aluminium, miedź itd. oraz umieścić je w odpowiednich miejscach.
Kiedy rozdzieli się już różne metale, zostaną one wprowadzone do maszyny, która rozdrabnia je na małe kawałki. Według firm które specjalizuje się w recyklingu złomu cyny, rozdrobnione materiały są sortowane na materiały żelazne i nieżelazne oraz testowane na promieniowanie. Puszki aluminiowe podlegają procesowi delecji po rozdrabnianiu, aby usunąć z nich farbę lub inne materiały. Gdy różne metale zostaną posortowane i rozdrobnione, są prasowane w kostki lub bele, co ułatwia ich transportowanie do obiektów hutniczych.

Recykling cyny

Kiedy metale docierają do zakładów hutnictwa, bele są wprowadzane do pieca, gdzie są podgrzewane, aż stają się stopionym metalem. Następnie stopiony metal jest wlewany do kółek, kęsów lub form do formowania wlewków. Gdy metalowe wlewki schłodzą się i utwardzają, są one umieszczane w maszynie, która wbija je w płaskie arkusze, które stanowią podstawę dla nowych materiałów metalowych. Metale odzyskane mogą być wykorzystywane do produkcji nowych pojemników z aluminium, cyny i stali, urządzeń, części samochodów, materiałów budowlanych, rur metalowych, metalowych stołów i krzeseł, a także elementów samolotów i statków.

Categories Ciekawe