TOP

Zasiłki rodzinne w Norwegii: co pracownicy z Polski powinni o nich wiedzieć?

Polacy stanowią w Norwegii dość liczną grupę emigrantów. Osoby, które pracują w tym kraju legalnie mają nie tylko obowiązki (płacenie podatków), ale także przywileje. Mogą liczyć między innymi na świadczenia na dzieci.

Zasiłek na dziecko w Norwegii: dla kogo jest przeznaczony?

W Norwegii osoby, które mają dzieci mogą liczyć na sporą pomoc finansową ze strony państwa. Już w chwili narodzin dziecka mogą otrzymać zasiłek rodzicielski. Zasiłek ten mogą otrzymać osoby, które osiągają dochód w wysokości 48 441,5 koron norweskich. Zasiłek ten mogą otrzymać rodzice  nowo narodzonego dziecka, którzy w ciągu ostatnich 10 miesięcy przepracowali w Norwegii przynajmniej sześć. Do wniosku o zasiłek rodzicielski należy dołączyć kartę ciąży, pozwolenie na pobyt w Norwegii, odcinki pensji. Rodzice mogą ubiegać się również o zasiłek rodzinny. Zasiłek na dziecko w Norwegii wypłacany jest co miesiąc aż do 18 roku życia dziecka. Aby moc otrzymać ten zasiłek należy osiągać dochód z umowy o pracę albo prowadzić działalność gospodarczą. Zasiłek ten mogą otrzymać także osoby, którym wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych. O zasiłek rodzinny można starać się do trzech lat wstecz. Zasiłek rodzinny jest wypłacany także osobom samotnie wychowującym dzieci. W ich przypadku kwota zasiłku jest wyższa. Niezależnie od tego, ile osoba samotna wychowuje dzieci otrzyma dodatkowo 970 koron.

Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny w Norwegii

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć szereg dokumentów. Jedne muszą być oryginalne, inne mogą być kserokopiami. Przy składaniu wniosku potrzebne są: akt urodzenia dziecka/dzieci (na unijnym druku albo przetłumaczony na język norweski lub angielski), umowa o pracę (osoby, które prowadzą działalność gospodarczą dołączają do wniosku bilans od księgowej/księgowego. Należy dołączyć również paski pensji.

 

Categories Ciekawe
yfine.pl ebox.pl rce-reklama.pl