TOP

Cele, jakie musi spełnić poprawna renowacja obiektów

Użytkowanie obiektów zabytkowych jest utrudnione przez restrykcje związane z nadzorem konserwatorskim. Od samorządów lokalnych zależy, jak wykorzystają takie obiekty. Mogą być one użytkowane na potrzeby społeczności lokalnej oraz tworzyć nowe standardy dla kolejnych inwestorów.

Dostosowanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji

Dzięki odtworzeniu powierzchni użytkowych w budynkach zabytkowych można zwiększyć potencjał miejsca lub dzielnicy. Miasto może przyciągnąć kolejnych inwestorów i wyznaczyć cele kolejnych prac. W tym wypadku sprawnie przeprowadzona renowacja budynków będzie korzystna dla całej społeczności lokalnej.

Proces przywracania funkcji użytkowych w takich budynkach powinie umożliwić montaż nowoczesnych instalacji dostarczających media. Dzięki temu będą one mogły szybciej zostać wynajęte lub przeznaczone na cale społeczne. Zmienić można również układ pomieszczeń i wprowadzić udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Tworzenie strategii prac rewitalizacji miast

Każda planowana renowacja budynków może być prowadzona na podstawie ogólnych wytycznych dotyczących architektury zabytkowej miasta. Pozwala to na ujednolicenie prac i usunięcie z takich obiektów współczesnych detali architektonicznych. W ten sposób władze miasta mogą skłonić inwestorów do lepszych standardów prac rewitalizacyjnych.

Taka współpraca miasta z inwestorem to również pomoc w doborze technologii tak, aby można było z nich korzystać bez wpływu na wygląd obiektu. Dobrze, jeżeli samorząd wypracuje spójną strategię, aby umożliwić tworzenie zabudowy zabytkowej części miasta z perspektywą na kilkadziesiąt lat w przód. W ten sposób można odtworzyć lub odnowić obiekty tworząc strefy rewitalizacji.

Tworzenie wzorów dla nowych obiektów

Podczas renowacji budynków można zbierać informacje o detalach architektonicznych stosowanych w wybranej zabudowie. Pozwala to na wprowadzenie szablonów i elementów wzorcowych dostępnych przy realizacji nowych inwestycji. W ten sposób kolejne obiekty powstające w przestrzeni miejskiej zachowają w swojej stylistyce tradycyjne wzory.

Działalność polegająca na renowacji obiektów może wpływać na architekturę całego miasta. Dodatkowo tworzyć może standardy dla inwestycji lokalnych w postaci wzornika detali architektonicznych. Wpływając na nowe obiekty, jednocześnie można odtwarzać stare budynki i umożliwiać ich użytkowanie. Ważne, aby zachowały one nadal zabytkową zabudowę i wygląd.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

Categories Ciekawe