TOP

Co należy sprawdzić przed zakupem działki inwestycyjnej?

Przed zakupem działki inwestycyjnej należy sprawdzić kilka istotnych spraw, tak by po dokonaniu całej transakcji nie okazało się, że nie można dokonać jakiejś operacji i by nic nie pokrzyżowało planów związanych z jej przyszłym użytkowaniem.

Działka inwestycyjna a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pierwszą i bardzo ważną sprawą jest sprawdzenie co można wybudować na danej działce i jak mogą one wyglądać. Takich informacji należy szukać w urzędzie gminnym, do którego dana działka należy. Często można na takiej działce budować tylko i wyłącznie jeden rodzaj budynków, co znacznie utrudnia jej zagospodarowanie. Kolejną istotną kwestią jest określenie nieprzekraczalnej linii zabudowy i jej wielkość. Nie da się zabudować działki jeżeli jej linia zabudowy sięga zbyt daleko w jej głąb.

Ważne jest również sprawdzenie przeznaczenia działek sąsiadujących oraz to jakie budynki się na nich znajdują. Warto również przed zakupem dowiedzieć się czy nieopodal nie planuje się budowa jakiejś obwodnicy czy np. dużego obiektu handlowego.

Działka inwestycyjna a obszary będące pod szczególną ochroną i służebności

Przed operacją zakupu działki konieczne jest sprawdzenie czy nie znajduje się ona w obszarze, który wymaga specjalnych pozwoleń. Takie obszary to np. strefa będąca pod ochroną konserwatorium zabytków czy obszar związany z ochroną przyrodniczą. Tego rodzaju informacje również powinny się znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ważną sprawą jest także sprawdzenie czy dana działka nie jest obciążona hipoteką, a także czy nie posiada ona jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich takich jak służebność przejazdu lub przesyłu. Działka może bowiem stanowić dojazd do innych działek, co jest nieco niewygodne i dość problematyczne. Takich rzeczy należy szukać w Księgach Wieczystych, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Działka inwestycyjna a dostęp do mediów i dojazd

Konieczną sprawą przy zakupie działki inwestycyjnej jest również nabycie wiedzy na temat jej przyłączenia do mediów. Aby tego dokonać należy wystąpić do dostawcy z prośbą o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Ważną kwestią jest również określenie jaki jest sposób dojazdu do działki, czy ma ona dostęp do drogi publicznej czy też wewnętrznej drogi gminnej bądź czy np. istnieje konieczność korzystania z działek prywatnych.

Categories Biznes