TOP

Jak Wygląda Procedura Zmiany Sprzedawcy Gazu Ziemnego?

Gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo korzystające z dostaw gazu ziemnego powinno podpisać umowę o sprzedaży paliwa gazowego bądź kompleksową umowę dostarczania gazu, gdzie oprócz sprzedaży paliwa uwzględnione będzie również świadczenie usług dystrybucyjnych.

Zmiana sprzedawcy gazu na takiego, który będzie miał najbardziej atrakcyjną ofertę cenową – jest możliwa.

Jak ją przeprowadzić – podpowiadamy poniżej w paru krokach :

Powiadomienie OSD

Przy samodzielnej zmianie sprzedawcy gazu ziemnego nie należy zapominać o dopełnieniu obowiązku poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego o tym fakcie. Na ogół konieczne jest wysłanie pisemnego powiadomienia o zmianie dostawcy, czyli tzw. PZD. Na podstawie takiej informacji Operator Systemu Dystrybucyjnego w ciągu 7 dni powiadomi poprzedniego sprzedawcę o terminie zakończenia umowy, zaś nowego sprzedawcę o terminie rozpoczęcia realizacji procedury zmiany sprzedawcy.

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe

Ostatnim etapem zmiany sprzedawcy gazu ziemnego jest odczyt gazomierza oraz rozliczenie końcowe z poprzednim sprzedawcą gazu. Odczytu licznika gazu dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Powinno to nastąpić w terminie nie późniejszym niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zmiany sprzedawcy. OSD przesyła powiadomienie o stanie gazomierza do nowego i poprzedniego sprzedawcy gazu ziemnego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu. Jeśli odczyt licznika nie jest możliwy, wówczas OSD oszacuje ilość odebranego paliwa gazowego i taka informacja stanie się podstawą rozliczenia końcowego.

Categories Ciekawe
portal.org zobacz wiecje mubezpieczenia.pl