TOP

Procesowa organizacja przedsiębiorstwa

Podejście procesowe to konieczny element w organizacji pracy przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach funkcje planowania, organizowania, sterowania i kontrolowania spełnia coraz to nowsze oprogramowanie informatyczne, które znacząco poprawia działalność firmy.

Początki podejścia procesowego w zarządzaniu

Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami upowszechnia się intensywnie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Na samym początku identyfikowane je
z techniką reengineeringu. Był to sposób działania organizatorskiego jako całkowite przeanalizowanie i przeprojektowanie procesów w firmie, które prowadzi do przełomowej poprawy wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo, przy zastosowaniu współczesnych miar osiąganych wyników (koszty, jakość, szybkość, serwis).

Czego wymaga procesowa organizacja przedsiębiorstw?

Procesowa organizacja przedsiębiorstw wymaga:

 •  przeniknięcia przez granice funkcjonalne oraz systemowego spojrzenia na realizowane zadania znajdujące się w określonych ciągach procesowych,
 • skoncentrowanie się na rezultacie każdego działania i dbałości o zaspokojenie
  w możliwie największym stopniu wymagań klienta,
 • połączenie rozproszonych zadań cząstkowych w spójne procesy produkcyjne, usługowe i gospodarcze,
 • eliminacji działań pozornych i nie przynoszących użytecznego efektu (wartości dodanej), czyli nie mających znaczenia dla klienta,
 • eliminacja zbędnych procedur i nadmiernie rozbudowanej hierarchii służbowej,
  w miejsce której wprowadza się uprzedmiotowienie pracowników, obdarzenie ich zaufaniem i przekazanie im odpowiedzialności decyzyjnej,
 • szkolenia interdyscyplinarnego w miejsce szkolenia specjalistycznego; przygotowania pracowników do pełnienia różnych zadań i wzajemnej wymienności,
 • budowania zespołów posiadających różne kompetencje i zdolnych do kierowania złożonymi procesami gospodarczymi,
 • spłaszczenia pionowej struktury organizacyjnej.

Dedykowane rozwiązania IT

Coraz więcej firm decyduje się w ramach procesowej organizacji przedsiębiorstwa na tworzenie aplikacji mobilnych na własne potrzeby, co pozwala na maksymalne zoptymalizowanie prowadzonych działań i dopasowanie narzędzi do rzeczywistych potrzeb. To świetny sposób zwłaszcza na podniesienie efektywności działań handlowych i usprawnienie przepływu informacji wewnątrz struktury przedsiębiorstwa.

Categories Ciekawe